Derks & Zn | Certificaten

Derks & zn is in het bezit van diverse verplichte en niet-verplichte certificaten. Zo is er bijvoorbeeld het VCA*-certificaat, het certificaat voor Erkend Leerbedrijf en natuurlijk de certificering van de EN 1090-1.

EN 1090-1

Onlangs zijn de EN 1090-1 en de EN 1090-2 opnieuw vastgesteld. Het gevolg hiervan is dat vanaf 1 juli 2014 alle onderdelen van een dragende staalconstructie moeten zijn voorzien van een zogenaamde CE-markering, daarmee verklaart de fabrikant dat aan alle constructieve eisen is voldaan. CE-markering geldt dus niet alleen voor de staalconstructie als geheel maar ook voor alle samenstellende onderdelen. Dat betekent dat niet alleen de leverancier van het eindproduct een CE-markering moet kunnen leveren maar ook alle toeleveranciers.

Klik op het logo voor het certificaat.

 

Financieel gezond logo

Financieel gezond

Derks & zn maakt onderdeel uit van een groep van staal(gerelateerde) bedrijven, die gevestigd zijn in het westen van Nederland. Het opereert zelfstandig en beschikt over voldoende dekking bij Atradius. De solvabiliteit is ruim boven de 50%.

VMRG Keurmerk

Het VMRG-Keurmerk is een initiatief van de VMRG, de branchevereniging voor gevels en gevelelementen. Bedrijven met dit keurmerk beschikken over hoogwaardige kennis en expertise op het gebied van metalen gevels en gevelelementen. Ze leveren producten die voldoen aan de strengste eisen op het gebied van kwaliteit, veiligheid, comfort en duurzaamheid. En daarnaast plaatsen en monteren ze die op de juiste wijze. VMRG-leden ondergaan jaarlijks onafhankelijke controles van SKG-IKOB Certificatie.

Klik op het logo voor het certificaat. Klik hier voor de Engelse versie.

ALUECO

De stichting AluEco wordt bestuurd door de VMRG, de Vereniging van Aluminium Systeemleveranciers (VAS). AluEco bevordert duurzaamheid. Zij zorgt in de gevelbouw voor o.a. het beheren van een marktconforme recycleketen. In deze recycleketen wordt hergebruik van aluminium door de aangesloten bedrijven gerealiseerd. Hierdoor wordt een hoogwaardig en duurzaam gebruik van dit metaal gegarandeerd. Daarnaast stimuleert AluEco het gebruik van moderne geveltechnologie voor duurzame gebouwen.

Aluminium en staal zijn zeer duurzame bouwmaterialen met een hoge restwaarde. Al vele tientallen jaren is een goed functionerend inzamelingssysteem operationeel.
Ruim 90% van het bij sloop of renovatie vrijkomend materiaal wordt gerecycled tot nieuwe hoogwaardige (bouw)producten.

Klik op het logo voor het certificaat. Klik hier voor de Engelse versie.

VCA**-certificering

VCA** staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om u veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen.

Klik op het logo voor het certificaat.

BIM Bouwen

Een Bouwwerk Informatie Model, (ook wel Building Information Model) oftewel BIM is een informatiemodel dat gemaakt en gebruikt wordt bij het ontwerpen en bouwen van een gebouw of constructie.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen rust op een drietal pijlers: people, planet en profit. Het evenwicht tussen deze drie elementen is maatgevend voor de duurzame ontwikkeling van onze samenleving. Derks & zn wil een eigen bijdrage leveren aan duurzame ontwikkeling en voert een actief MVO-beleid met als doel de balans tussen de drie elementen in de bedrijfsvoering te bevorderen. De MVO monitor, indien gecertificeerd, staat gelijk aan niveau 3 van de CO2-prestatieladder.

CO2 Prestatieladder
Erkend Leerbedrijf

Erkend leerbedrijf

Een goede praktijkopleiding is de basis van kwaliteit. Praktijkonderwijs staat bij ons dan ook hoog in het vaandel. Ons bedrijf is een officieel erkend leerbedrijf. Met twee praktijkopleiders zorgen wij dat leerlingen de kans krijgen zich binnen ons bedrijf te ontwikkelen. Goede begeleiding en een brede inzetbaarheid staat daarbij centraal. Ben je een student van een technische opleiding en op zoek naar een uitdagende leerplek, neem dan gerust contact met ons op.

Samenwerkende Nederlandse Staalbouw

Samenwerkende Nederlandse Staalbouw is een autonome vereniging die op 6 mei 1993 is opgericht en heeft vijf aangesloten verenigingen. Dit zijn een vijftal autonome verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid. De verenigingen zijn SNS Intra, SNS Noord, SNS Oost, SNS Zuid en SNS West. Deze verenigingen hebben een zelfstandig bestuur en zijn financieel onafhankelijk. Het sociale regionale platform wordt door de lidbedrijven van deze verenigingen als zeer waardevol ervaren en geeft de SNS de basis voor haar overkoepelende activiteiten.

De Vereniging Samenwerkende Nederlandse Staalbouw (SNS) stelt zich ten doel de belangen te behartigen van aangesloten staalconstructiebedrijven, die zich bezighouden met het vervaardigen en/of leveren van staalconstructies.

Metaalunie

Metaalunie, de ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de metaal.

Zijn jullie bezig met een project of sta je voor een uitdaging en kan je onze expertise gebruiken? Kom dan met ons in contact!